MKC

 
 
ES fondi
   
 


 

Neatkarīgi no darbības sfēras, uzņēmuma vēstures, darbinieku skaita un vecuma, ES fondu līdzekļus iespējams saņemt ikvienam. Jāprot tikai izvēlēties pareizo programmu un pielāgot to savam biznesam.
ES fondu nauda ir dāvinājums-līdzfinansējums kāda projekta/darbību realizācijai. Tā nav jāatdod, bet noslēdzot līgumu par ES līdzfinansējuma izmantošanu, jāuzņemas saistības pienācīgā kvalitātē izpildīt noteiktas darbības.

Mārketinga Konsultāciju Centra speciālisti:

  • palīdz orientēties ES fondu piedāvājumos un atrast piemērotu programmu,
  • sagatavo pieteikumu konkrētajā programmā,
  • palīdz realizēt Projektu atbilstoši ES fonda prasībām
  • veic Projekta vadību,
  • sagatavo visas nepieciešamās atskaites ES fondu administrējošai iestādei,
  • sniedz konsultācijas par ES fondiem jebkurā Projekta stadijā.
Mārketinga Konsultāciju Centra speciālisti ir palīdzējuši Latvijai piesaistīt daudzus miljonus ES fondu naudas. Mūsu klienti ir apmierināti ar sadarbību, jo Mārketinga Konsultāciju Centram galvenais ir nevis projektu skaits, bet apkalpošanas kvalitāte!